Gołdyn, P. (2014) „II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Światopoglądowo- społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina, Lublin 7–8 listopada 2014”, Biuletyn Historii Wychowania, (32), s. 161–165. doi: 10.14746/bhw.2014.32.14.