Brzeziński, W. (2014) „Qualia bona in coniuge sunt quaerenda. Zalecenia na temat wyboru żony w świetle średniowiecznych traktatów o wychowaniu (na przykładzie De regimine principum Idziego Rzymianina)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(31), s. 17-27. doi: 10.14746/bhw.2014.31.2.