Ratajczak, K. (2014) „Geneza i rozwój szkolnego ustawodawstwa Kościoła w epoce średniowiecza (rekonesans)”, Biuletyn Historii Wychowania, (31), s. 29–49. doi: 10.14746/bhw.2014.31.3.