Graczyk, W. (2014) „Okoliczności powstania oraz przejawy działalności religijnej i kulturowej jezuitów w Płocku w XVII i XVIII wieku”, Biuletyn Historii Wychowania, (31), s. 51–83. doi: 10.14746/bhw.2014.31.4.