Nawrot-Borowska, M. (2014) „Mamki – najemne karmicielki w świetle literatury poradnikowej z drugiej połowy XIX i początku XX wieku”, Biuletyn Historii Wychowania, (31), s. 85–111. doi: 10.14746/bhw.2014.31.6.