Knocińska, A. (2014) „Z działalności najstarszej placówki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Poznaniu”, Biuletyn Historii Wychowania, (31), s. 131–160. doi: 10.14746/bhw.2014.31.8.