Grabowska, D. (2014) „Tradycje i obyczaje szkolne w «pamięci» nauczycieli oraz uczniów na terenie zaboru austriackiego”, Biuletyn Historii Wychowania, (31), s. 177–189. doi: 10.14746/bhw.2014.31.10.