Ratajczak, K. (2014) „Karol Wielki – cesarz reformator. W 1200 rocznicę śmierci”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(31), s. 229-238. doi: 10.14746/bhw.2014.31.13.