Głowacka-Sobiech, E. (2014) „Wiesława Korzeniowska, Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków. Chronologiczny słownik biograficzny, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 2011, ss. 254”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(31), s. 239-241. doi: 10.14746/bhw.2014.31.14.