Gruca, A. (2014) „Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2012 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(31), s. 247-311. doi: 10.14746/bhw.2014.31.17.