Hofman, M. (2002) „Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, Tom 2, pod. red. Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2001, ss. 336”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(15/16), s. 103-105. doi: 10.14746/bhw.2002.15.16.20.