Posłuszna, M. (2002) „Międzynarodowa Konferencja Naukowa - «Szkolnictwo niepubliczne w Europie i w Polsce w XX wieku» (Łódź, 22-23 października 2001)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(15/16), s. 159-161. doi: 10.14746/bhw.2002.15.16.28.