Redakcja, . (2002) „Komunikaty”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(15/16), s. 167. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18299 (Udostępniono: 26czerwiec2022).