Apanel, D. (2009) „Rola instytucji pozarządowych w opiece nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1975 – zarys problemu”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(25), s. 117-132. doi: 10.14746/bhw.2009.25.8.