Jędrychowska, B. i Piwowarczyk, M. (2009) „Działalność wrocławskiego Zakładu Historii Edukacji w latach 1999–2009”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(25), s. 145-156. doi: 10.14746/bhw.2009.25.11.