Żołądź-Strzelczyk, D. (2009) „Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636”, Biuletyn Historii Wychowania, (25), s. 157–159. doi: 10.14746/bhw.2009.25.12.