Kabacińska, K. (2009) „Polityka oświatowa w Polsce w XX wieku. Historyczne tradycje i współczesne zagrożenia, pod red. Ilony Kość i Elżbiety Magiery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 184”, Biuletyn Historii Wychowania, (25), s. 172–176. doi: 10.14746/bhw.2009.25.17.