Nowak-Kluczyński, K. (2009) „ 72”., Biuletyn Historii Wychowania, (25), s. 176–178. doi: 10.14746/bhw.2009.25.18.