Kabacińska, K. (2009) „Władysława Szulakiewicz, Historia wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2007, ss. 47”, Biuletyn Historii Wychowania, (25), s. 180–181. doi: 10.14746/bhw.2009.25.20.