Wałęga, A. (2009) „Sprawozdanie z konferencji «Krakowskie środowisko historyków wychowania w drugiej połowie XX wieku»”, Biuletyn Historii Wychowania, (25), s. 237–245. doi: 10.14746/bhw.2009.25.22.