Gulczyńska, J. i Kabacińska, K. (2009) „«Czasopiśmiennictwo XIX i XX wieku jako źródło do dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji»”, Biuletyn Historii Wychowania, (25), s. 259–263. doi: 10.14746/bhw.2009.25.26.