Ratajczak, K. (2007) „Ustawodawstwo szkolne soborów od XII do pierwszej połowy XIV w. i początki jego recepcji w średniowiecznej Polsce - zarys problemu”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(23), s. 7-19. doi: 10.14746/bhw.2007.23.1.