Meissner, A. (2007) „Edukacja młodzieży chłopskiej w Galicji doby autonomicznej”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(23), s. 21-33. doi: 10.14746/bhw.2007.23.2.