Grzybowski, R. (2007) „Odradzanie się harcerstwa polskiego po 1956 r. i próby włączenia go w struktury systemu wychowawczego szkoły”, Biuletyn Historii Wychowania, (23), s. 35–46. doi: 10.14746/bhw.2007.23.3.