Gulczyńska, J. (2007) „Kontrowersje wokół struktury ustrójowo-organizacyjnej i programowej szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Polsce w latach 1944-1948”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(23), s. 47-61. doi: 10.14746/bhw.2007.23.4.