Wałęga, A. (2007) „Karol Poznański, Wybrane zagadnienia z historii wychowania. Cz. 2, Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ss. 247”, Biuletyn Historii Wychowania, (23), s. 117–120. doi: 10.14746/bhw.2007.23.18.