Kaczmarek, K. (2010) „Źródła do dziejów szkół dominikanów poznańskich w dobie nowożytnej”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(26), s. 59-68. doi: 10.14746/bhw.2010.26.4.