Jakubiak, K. (2007) „Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636.”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(23), s. 137-138. doi: 10.14746/bhw.2007.23.26.