Gruca, A. (2007) „Bibliografía historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2005 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)”, Biuletyn Historii Wychowania, (23), s. 139–198. doi: 10.14746/bhw.2007.23.27.