Paszkowska, A. (2007) „Sprawozdanie z uroczystej sesji nt. «Lech Mokrzecki - 50 lat w służbie historii nauki, kultury i edukacji» zorganizowanej przez Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki UG w dniu 28 lutego 2007 r”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(23), s. 201-203. doi: 10.14746/bhw.2007.23.29.