Ratajczak, K. (2007) „Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. «Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej od średniowiecza do końca XX wieku», Ciążeń, 9-11 września 2007”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(23), s. 203-207. doi: 10.14746/bhw.2007.23.30.