Mazurek, O. (2007) „Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(23), s. 214-214. doi: 10.14746/bhw.2007.23.35.