., . (2007) „Zapowiedzi”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(23), s. 215-216. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18412 (Udostępniono: 27czerwiec2022).