Nowicka, A. (2010) „Pedagogika moralna Immanuela Kanta jako wyraz wychowania do odpowiedzialności”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(26), s. 87-100. doi: 10.14746/bhw.2010.26.7.