Brenk, M. (2010) „Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza towarzystw dobroczynnych na Wileńszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2009, ss. 288”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(26), s. 142-144. doi: 10.14746/bhw.2010.26.16.