Glowacka-Sobiech, E. (2008) „Badania regionalne w historii wychowania - problemy metodologiczne”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(24), s. 7-12. doi: 10.14746/bhw.2008.24.1.