Wałęga, A. (2008) „Regionalizm w historii wychowania w ujęciu Antoniego Karbowiaka (aktualność postulatów i dokonań badawczych)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(24), s. 13-21. doi: 10.14746/bhw.2008.24.2.