Markiewiczowa, H. (2008) „Jan Wnęk, Polska myśl pedagogiczna 1795-1863, Kraków 2007, ss. 295 Wyd. MCDM”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(24), s. 184-185. doi: 10.14746/bhw.2008.24.19.