Gruca, A. (2008) „Bibliografía historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2006 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(24), s. 197-252. doi: 10.14746/bhw.2008.24.23.