Janik-Komar, J. (2008) „Konferencja naukowa na temat «Uniwersytet ludowy w kształtowaniu środowiska lokalnego. Konteksty historyczne i teraźniejszość»”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(24), s. 253-254. doi: 10.14746/bhw.2008.24.24.