Gulczyńska, J. (2008) „Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt.: «Między tradycją a współczesnością. W stronę aktywizujących metod nauczania historii wychowania» Gdańsk 1-2 grudnia 2008 r.”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(24), s. 260-261. doi: 10.14746/bhw.2008.24.28.