., . (2008) „Planowane konferncje”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(24), s. 262-263. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18509 (Udostępniono: 26czerwiec2022).