., . (2001) „Spis treści”, Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), s. 3–4. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18519 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).