., . (2014) „Spis treści”, Biuletyn Historii Wychowania, (31), s. 1–6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18520 (Udostępniono: 30 wrzesień 2023).