Kudła, L. (2018) „Szkoły sióstr bazylianek w Jaworowie w okresie autonomii galicyjskiej 1867–1918”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(38), s. 115-127. doi: 10.14746/bhw.2018.38.8.