Radziszewska, M. (2018) „ 123”., Biuletyn Historii Wychowania, (38), s. 201–205. doi: 10.14746/bhw.2018.38.13.