Stopińska-Pająk, A. (2018) „Uniwersytety ludowe – pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami, edited by Tomasz Maliszewski and Małgorzata Rosalska, Toruń 2016, Adam Marszałek Publishing House, 408 pages”, Biuletyn Historii Wychowania, (38), s. 206–208. doi: 10.14746/bhw.2018.38.14.