Jamrożek, W. (2018) „Three Pedagogical Congresses”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(38), s. 171-178. doi: 10.14746/bhw.2018.38.29.