Brenk, M. (2018) „Social Response in Poland in 1944–1948”, Biuletyn Historii Wychowania, (38), s. 265–281. doi: 10.14746/bhw.2018.38.36.