Kowalczyk, M. E. i Janicka, J. (2018) „«Wychowawca! O jakaż wzniosła musi to być dusza!» Prywatne guwernantki dziewcząt w czasach stanisławowskich”, Biuletyn Historii Wychowania, (39), s. 19-34. doi: 10.14746/bhw.2018.39.2.